CHIRURGIA naczyniowa

prof. Artur Pupka

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłem w roku 1989 z wynikiem ponad dobrym. Po stażu lekarskim, w latach 1990-2018 pracowałem w Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 1995 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych, a w 2004 został mi nadany stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2007 byłem zatrudniony w Katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W czerwcu 2012 roku uzyskałem tytuł profesora medycyny. W sierpniu tego samego roku zostałem powołany przez Rektora UMW do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2013 wygrałem konkurs na funkcję Kierownika tego Zakładu, którym kierowałem do 2018 roku.

 

Obecnie pełnię funkcję Lekarza Kadry Narodowej Polskiego Związku Triathlonu i prowadzę prywatną praktykę lekarską z zakresu chirurgii naczyniowej (porady, diagnostyka ultrasonograficzna, zabiegi wewnątrznaczyniowe z zakresu niewydolności żylnej kończyn dolnych, żylaków powrózka nasiennego i warg sromowych). 

Rejestracja

W celu umówienia wizyty prosimy

o kontakt telefoniczny  +48 71 377 35 55.

Rejestracja czynna:

poniedziałek – piątek 9.00-20.00