Wrocław Medical Center

Dietetyka

Konsultacja dietetyczna wstępna 

 • przenalizowanie problemu/dolegliwości pacjenta (na czym mu zależy, do czego dąży, jaki problem u niego występuje)
 • dokładne omówienie aktualnego stanu zdrowia, żywienia, stylu życia (sen, praca, stres) pacjenta oraz opracowanie planu samodzielnego działania i strategii żywieniowej
 • zwrócenie uwagi na dotychczasowe błędy żywieniowe pacjenta, a także wskazówki jak się z nimi uporać
 • rozpisanie indywidualnych zaleceń żywieniowych
 • zalecenie wykonania określonych badań laboratoryjnych bądź przenalizowanie obecnych wyników badań (jeśli pacjent takowe posiada – max do 6 msc wstecz)
 • określenie zapotrzebowania energetycznego, analiza aktywności fizycznej
 • dobranie indywidualnej suplementacji (jeśli taka jest potrzebna) oraz określenie zapotrzebowania energetycznego i uzyskanie odpowiedzi na pytania, które nurtują pacjenta

Konsultacja dietetyczna kontrolna

 • przeanalizowanie i omówienie postępów, wdrożenie kolejnych działań zgodnie z potrzebą pacjenta
 • skorygowanie pewnych wskazówek oraz dodatek nowych zgodnie z aktualnymi potrzebami pacjenta
 • kontrola aktualnej suplementacji (jeśli taka występuje) i ewentualne jej korekty

Konsultacja dietetyczna dla par wstępna

 • przenalizowanie problemu/dolegliwości pacjentów (na czym im zależy, do czego dążą, jaki problem u nich występuje)
 • dokładne omówienie aktualnego stanu zdrowia, żywienia, stylu życia (sen, praca, stres) pacjentów oraz opracowanie planu samodzielnego działania i strategii żywieniowej
 • zwrócenie uwagi na dotychczasowe błędy żywieniowe pacjentów, a także wskazówki jak się z nimi uporać
 • rozpisanie indywidualnych zaleceń żywieniowych
 • zalecenie wykonania określonych badań laboratoryjnych bądź przenalizowanie wyników badań (jeśli pacjenci takowe posiadają – max do 6 msc wstecz)
 • określenie zapotrzebowania energetycznego, analiza aktywności fizycznej
 • dobranie indywidualnej suplementacji (jeśli taka jest potrzebna) oraz określenie zapotrzebowania energetycznego uzyskanie odpowiedzi na pytania, które nurtują pacjentów

Konsultacja dla par kontrolna

 • przeanalizowanie i omówienie postępów, wdrożenie kolejnych działań zgodnie z potrzebą pacjentów
 • skorygowanie pewnych wskazówek oraz dodatek nowych zgodnie z aktualnymi potrzebami pacjentów
 • kontrola aktualnej suplementacji (jeśli taka występuje) i ewentualne jej korekty
 • kontrolna analiza składu ciała – ten podpunkt w późniejszym czasie -> jeśli na miejscu byłaby możliwość skorzystania z analizatora składu ciała

Jadłospisy indywidualne

 • indywidualny plan żywieniowy 7 lub 14-dniowy
 • indywidualne wskazówki żywieniowe i zalecenia do jadłospisu
 • indywidualnie rozpisaną suplementację (jeśli jest taka potrzeba)
 • listę zamienników produktów
 • listę zakupów
 • indywidualne wyzwania (w zależności od potrzeb pacjenta)

Jadłospis dla par

 • indywidualny plan żywieniowy 14-dniowy (dla każdego osobny z ewentualnym uwzględnieniem wspólnych posiłków)
 • indywidualne wskazówki żywieniowe i zalecenia do jadłospisu (dla każdego z osobna)
 • indywidualnie rozpisaną suplementację (jeśli jest taka potrzeba)
 • listę zamienników produktów
 • listę zakupów
 • indywidualne wyzwania (w zależności od potrzeb każdego z pacjentów)

Specjaliści

Dyplomowany dietetyk. Za pomocą diety pomaga kobietom z zaburzeniami hormonalnymi oraz innymi dolegliwościami.