Zabiegi laryngologiczne

Adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego (trzeciego migdałka)

Zabieg polega na usunięciu przerośniętej tkanki adenoidu z nosogardła z dojścia przez jamę ustną.  Dla bezpieczeństwa pacjenta zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, co zapewnia również precyzję wykonania zabiegu. Kwalifikacja odbywa się na podstawie badania endoskopowego nosogardła i oceny stopnia obturacji. Zabieg w większości przypadków wykonywany jest u dzieci, sporadycznie zdarza się konieczność usunięcia przetrwałego migdałka gardłowego u dorosłych pacjentów. Po zabiegu konieczne jest wstrzymanie się od wysiłków fizycznych nawet przez okres  3 tygodni. Zastosowanie diety niedrażniącej zaleca się przez okres kilku dni. Zabieg adenotomii polega na usunięciu przerośniętej tkanki migdałka gardłowego i nie jest zabiegiem doszczętnym, dlatego też sporadycznie tkanka chłonna w nosogardle może odrastać, szczególnie jako efekt częstych infekcji górnych dróg oddechowych.

Tonsillotomia/tonsillectomia – przycięcie lub wycięcie migdałków podniebiennych.

W trakcie zabiegu redukuje się przerośniętą tkankę migdałków podniebiennych(tonsillotomia) lub usuwa migdałki w całości zewnątrztorebkowo (tonsillectomia). Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. U dorosłych, w przypadku przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego, można wykonać zabieg w znieczuleniu miejscowym. W przypadku młodszych dzieci (4-5 letnich), u których problemem jest głównie wielkość migdałków podniebiennych przeprowadza się zabieg tonsillotomii. U dzieci starszych i dorosłych, gdy wskazaniem do zabiegu są częste anginy, ropnie czy nacieki okołomigdałkowe wykonuje się tonsillectomię. Zabieg przeprowadza się metodą klasyczną. Po zabiegu konieczne jest wstrzymanie się od wysiłków fizycznych, dźwigania, unikanie gorących kąpieli przez okres 3 tygodni oraz unikanie potraw gorących, kwaśnych lub pikantnych.

Adenotonsillotomia / adenotonsillectomia – usunięcie migdałka gardłowego i przycięcie lub wycięcie migdałków podniebiennych. Przerost migdałków bocznych bardzo często współistnieje z przerostem migdałka gardłowego.

W czasie zabiegu usuwa się przerośniętą tkankę migdałka gardłowego oraz przycina lub wycina migdałki podniebienne w znieczuleniu ogólnym.

Septoplastyka – operacja korekcyjna skrzywionej przegrody nosa.

Celem zabiegu jest poprawa drożności nosa w wyniku usunięcia skrzywionych chrzęstno-kostnych fragmentów przegrody nosa. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, rzadziej w znieczuleniu miejscowym. Stosuje się techniką wewnątrznosową, tzn.  że nacięcia dokonuje się na granicy skóry i błony śluzowej w jamie nosa, a blizna nie jest potem widoczna. Pod koniec zabiegu zakładane są szwy na wykonane nacięcie oraz separatory na przegrodę nosa. Po zabiegu do przewodów nosowych zakładane są opatrunki, które znacznie utrudniają oddychanie nosem. Opatrunki są usuwane po 2 dniach od zabiegu. Okres rekonwalescencji trwa około trzech tygodni, należy wtedy wstrzymać się od wysiłków fizycznych, dźwigania czy gorących kąpieli, należy również unikać spożywania gorących potraw.

Konchoplastyka – plastyka małżowin nosowych dolnych.

Jest to prosty, mało inwazyjny zabieg laryngologiczny, który polega na redukcji objętości śluzówki małżowin nosowych, przede wszystkim dolnych. Zabieg wykonuje się głównie w znieczuleniu miejscowym, rzadziej w znieczuleniu ogólnym. Wykorzystuje się w tym celu metodę podśluzówkowej termoablacji. Zabieg ten wykonuje się między innymi w przewlekłych stanach zapalnych zarówno alergicznych, jak i infekcyjnych, których konsekwencją jest właśnie przerost małżowin nosowych. Trwałe efekty zabiegu odczuwalne są już po zaledwie dwóch tygodniach, natomiast pacjent po zabiegu nie powinien się przemęczać, unikać gorących kąpieli jak i pracy w pyle i w zimnym środowisku.

Septoplastyka z konchoplastyką –  operacja korekcyjna przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych dolnych.

Wskazany w przypadku, gdy upośledzenie drożności nosa spowodowane jest zarówno skrzywieniem przegrody nosa jak i przerostem małżowin nosowych dolnych.

Laryngolog - operacja